องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามโครงการพระราชดำริ

ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566    เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง