องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแก

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังจัดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชชนนี      เอกสารประกอบ

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแก
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง