องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บุกระสัง


    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง