องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว

อบต.บุกระสัง ประกาศนโยบายคุณะรรมและความโปร่งใส ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.บุกระสัง

    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง