องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล


อบต.บุกระสังรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

    รายละเอียดข่าว

อบต.บุกระสังรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

    เอกสารประกอบ อบต.บุกระสังรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง