องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]37
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]36
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]38
4 โครงการเสียงธรรมนำชีวิต ประจำปี 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]54
5 มาตรการตรวจสอบการใช้กุลพินิจ [ 13 ก.พ. 2562 ]109
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 13 ก.พ. 2562 ]107
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 12 ก.พ. 2562 ]138
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 7 ก.พ. 2562 ]117
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ก.พ. 2562 ]108
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ก.พ. 2562 ]112