องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]27
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]85
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]90
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]98
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]51
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]50
7 โครงการยอย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ประจำปี 2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]11
8 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]12
9 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]11
10 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 6 ม.ค. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3