องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]26
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]82
3 โครงการเสียงธรรมนำชีวิต ประจำปี 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]77
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 13 ก.พ. 2562 ]146
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 12 ก.พ. 2562 ]181
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ก.พ. 2562 ]148
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ก.พ. 2562 ]144