องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการตรวจสอบการใช้กุลพินิจ [ 13 ก.พ. 2562 ]49
2 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 13 ก.พ. 2562 ]51
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 12 ก.พ. 2562 ]61
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 7 ก.พ. 2562 ]51
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ก.พ. 2562 ]51
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ก.พ. 2562 ]54
7 มาตรการจักการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 ก.พ. 744 ]52