องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตาราง รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]25
2 รายงานผลการดำเนินการกรณีร้องเรียนขอความช่วยเหลือกรณีถูกปิดทางเข้าออก บริเวรที่นา [ 7 ต.ค. 2565 ]18
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]17
4 จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหา ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]19
5 รายงานผลการดำเนินการกรณีร้องเรียนขอความช่วยเหลือกรณีถูกปิดทางเข้าออก บริเวรที่นา [ 16 ส.ค. 2565 ]16
6 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล [ 21 มิ.ย. 2565 ]23
7 คูมือการปฏิบติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 ก.พ. 2565 ]149
8 แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 ก.พ. 2565 ]141
9 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 ก.พ. 2565 ]131
10 แนวปฏิบัติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]69
11 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 พ.ย. 2561 ]315