องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]29
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]27
3 ข้อ 33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]29
4 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]27
5 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 11 ม.ค. 2566 ]39
6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 [ 13 ต.ค. 2565 ]22
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 [ 23 ส.ค. 2565 ]23
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 5 เม.ย. 2565 ]145
9 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ [ 15 ธ.ค. 2564 ]133
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]137
11 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]143
12 บันทึกขออนุมัติแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ 2565 [ 14 ธ.ค. 2564 ]131
13 รายงานการกำกับติดตามดารดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 16 มี.ค. 2564 ]295
14 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]303