องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 5 เม.ย. 2565 ]80
2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ [ 15 ธ.ค. 2564 ]69
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]71
4 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]73
5 บันทึกขออนุมัติแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ 2565 [ 14 ธ.ค. 2564 ]66
6 รายงานการกำกับติดตามดารดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 16 มี.ค. 2564 ]233
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]233