องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู๋มือประชาชน อบต.บุกระสัง [ 20 มี.ค. 2567 ]16
2 แนวทางการให้บริการสำหรับผู้มามรับบริการหรือมาติดต่อราชการ เรื่องเรื่องการบริการจดทะเบียนพาณิชย์หรือเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ [ 20 มี.ค. 2567 ]14
3 แนวทางการให้บริการสำหรับผู้บริการหรือผู้มาติดต่อราชการเรื่องการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 มี.ค. 2567 ]14
4 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 20 มี.ค. 2567 ]8
5 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ [ 2 ม.ค. 2567 ]36
6 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ [ 13 ม.ค. 2564 ]363