องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน


กฏบัตรตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กฏบัตรตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง