องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 5 ต.ค. 2566 ]11
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]27
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]164
4 รายงานผลการติดตามประเมิลผล 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]177
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]313
6 รายงานผลการติดตามประเมินผล ปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]290
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]214
8 อบต.บุกระสังรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 29 ต.ค. 2562 ]232
9 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 [ 19 ต.ค. 2561 ]401
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เดือนตุลาคม 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]420
11 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 1 พ.ค. 2560 ]432