องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]100
2 รายงานผลการติดตามประเมิลผล 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]111
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]245
4 รายงานผลการติดตามประเมินผล ปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]221
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]150
6 อบต.บุกระสังรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 29 ต.ค. 2562 ]167
7 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 [ 19 ต.ค. 2561 ]339
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เดือนตุลาคม 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]360
9 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 1 พ.ค. 2560 ]369