องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานรายเดือน รอบ 6 เดือนแรก ปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]33
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]24
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน แรก ปีพ.ศ. 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]41
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]136
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน 2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]288
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรก [ 17 มี.ค. 2564 ]285
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานคลัง เดือนพฤษภาคม ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]116
8 ข้อมูลการออกให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนมีนาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.บุกระสัง [ 5 มี.ค. 2563 ]118
9 ข้อมูลการออกให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนมีนาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.บุกระสัง [ 4 มี.ค. 2563 ]129
10 ข้อมูลการให้บริหารขอจดทะเบียนพาณิชย์ เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]136
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง [ 28 ก.พ. 2563 ]114
12 ข้อมูลการออกให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนกุมถาพันธ์ 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.บุกระสัง [ 5 ก.พ. 2563 ]109
13 ข้อมูลการให้บริหารขอจดทะเบียนพาณิชย์ เดือน มกราคม ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]114
14 ข้อมูลการให้บริหารขอจดทะเบียนพาณิชย์ เดือน มกราคม ประจำปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]121
15 ข้อมูลการออกให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนมกราคม 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.บุกระสัง [ 8 ม.ค. 2563 ]135
16 ข้อมูลการให้บริหารขอจดทะเบียนพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]109
17 ข้อมูลการออกให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนธันวาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม อบต.บุกระสัง [ 5 ธ.ค. 2562 ]120
18 ข้อมูลการออกให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนธันวาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม อบต.บุกระสัง [ 4 ธ.ค. 2562 ]95
19 ข้อมูลการให้บริหารขอจดทะเบียนพาณิชย์ เดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปี 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]94
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนพฤศจิกายน 2562 กองคลัง [ 29 พ.ย. 2562 ]140
 
หน้า 1|2