องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 2 ม.ค. 2567 ]53
2 แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2566 ]22
3 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]23
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]35
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]47
6 รยงานการประชุม สมัยวิสามัญ ตรั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]31
7 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]55
8 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3 ปนระจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]32
9 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]34
10 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3ครั้งที่1 วันที่ 29 สิงหาคม 2656 [ 29 ส.ค. 2565 ]32
11 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]31
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]32
13 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]29
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]34
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]33
16 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]32
17 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัติข้อบัญญัติ วันี่ 16 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]32
18 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]32
19 การเสนอร่างข้อบัญญัติ ประจำปี 2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]31
20 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]29
 
หน้า 1|2