องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]5
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]14
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]35
4 รยงานการประชุม สมัยวิสามัญ ตรั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]19
5 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]42
6 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3 ปนระจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]20
7 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]18
8 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3ครั้งที่1 วันที่ 29 สิงหาคม 2656 [ 29 ส.ค. 2565 ]20
9 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]19
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]20
11 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]18
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]21
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]21
14 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]20
15 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัติข้อบัญญัติ วันี่ 16 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]20
16 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]18
17 การเสนอร่างข้อบัญญัติ ประจำปี 2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]20
18 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]17
19 รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก วันที่ 14 มีนาคม 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]20
20 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก วันที่14 กุมภาพันธ์ 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]19
 
หน้า 1|2