องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก วันที่ 14 มีนาคม 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]30
22 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก วันที่14 กุมภาพันธ์ 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]28
23 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก วันที่14 กุมภาพันธ์ 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]25
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 [ 8 ก.พ. 2565 ]68
25 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ตำบลบุกระสัง [ 7 ก.พ. 2565 ]24
26 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]23
27 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]25
28 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 31 ม.ค. 2565 ]26
29 แผนดำเนินงานปี 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]227
30 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]194
31 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 [ 17 มิ.ย. 2562 ]351
32 แผนพัฒนาท้องถิ่ง 2561-2565 [ 17 มิ.ย. 2562 ]595
33 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 [ 1 พ.ย. 2559 ]400
34 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 [ 31 ต.ค. 2559 ]326
35 แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 19 พ.ค. 2559 ]502
 
|1หน้า 2