องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]16
2 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]14
3 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 12 ก.ค. 2566 ]32
4 ข้อ 23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]38
5 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]50
6 หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]45
7 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]45
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]45
9 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด อบต. 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]118
10 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]138
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การให้คุณให้โทษและการสรน้างขัวญกำลังใจ [ 9 มี.ค. 2565 ]138
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การประเมินผลการปฏิบติงานบุคากร [ 9 มี.ค. 2565 ]153
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การพัฒนาบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]145
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]149
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]142
16 นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]143
17 ประกาศ นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล พ.ศ. 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]144
18 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]132
19 การปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนแต่ละส่วน 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]125
20 การรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ก.พ. 2565 ]127
 
หน้า 1|2