องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด อบต. 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]33
2 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]62
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การให้คุณให้โทษและการสรน้างขัวญกำลังใจ [ 9 มี.ค. 2565 ]65
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การประเมินผลการปฏิบติงานบุคากร [ 9 มี.ค. 2565 ]80
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การพัฒนาบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]72
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]71
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]69
8 นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]69
9 ประกาศ นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล พ.ศ. 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]71
10 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]55
11 การปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนแต่ละส่วน 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]49
12 การรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ก.พ. 2565 ]51
13 การรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนแต่ละส่วน 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]47
14 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.บุกระสัง 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]66
15 รา่ยงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]76
16 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด อบต. [ 1 มี.ค. 2564 ]164
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]224
18 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]220