องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]14
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การให้คุณให้โทษและการสรน้างขัวญกำลังใจ [ 9 มี.ค. 2565 ]18
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การประเมินผลการปฏิบติงานบุคากร [ 9 มี.ค. 2565 ]30
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การพัฒนาบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]23
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]22
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]22
7 นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]23
8 ประกาศ นโยบายการบริหารงานทรัพยากร บุคคล พ.ศ. 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]25
9 รา่ยงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]33
10 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด อบต. [ 1 มี.ค. 2564 ]113
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]175
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]171