องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกระสัง [ 20 พ.ย. 2560 ]200
182 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]194
183 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560) [ 1 พ.ย. 2560 ]194
184 มาตรา 7(1)-โครงสร้างและการจัดองค์กร [ 17 ต.ค. 2560 ]304
185 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือน กันยายน 2560) [ 2 ต.ค. 2560 ]384
186 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]202
187 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือน กรกฎาคม 2560) [ 1 ส.ค. 2560 ]405
188 รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2560 [ 25 ก.ค. 2560 ]180
189 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]209
190 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]414
191 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]468
192 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธัวาคม 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]338
193 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]508
194 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]300
195 รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโคก ซอยหนึ่งอุบล มาตรา 103/7 [ 23 พ.ย. 2559 ]270
196 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ย. 2559 ]548
197 การควบคุมและตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 พ.ย. 2559 ]190
198 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 [ 15 พ.ย. 2559 ]529
199 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]182
200 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2559) [ 3 ต.ค. 2559 ]202
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13