องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุ [ 29 ก.ย. 2566 ]8
22 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว [ 29 ก.ย. 2566 ]4
23 โครงการเศรษฐกิจชุมชน การเลี้ยงปลาในบ่อดินถิ่นบ้านเรา ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]4
24 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]5
25 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ย. 2566 ]50
26 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 18 ก.ย. 2566 ]34
27 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบุกระสัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]4
28 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]4
29 โครงการเสียงธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ส.ค. 2566 ]4
30 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]5
31 แผ่นพับ Day Care [ 22 ส.ค. 2566 ]22
32 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]5
33 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก ประจำปี 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]5
34 ประกาศสภาฯ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]4
35 ประกาศสภาฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 20 มิ.ย. 2566 ]4
36 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]4
37 การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]53
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]59
39 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]64
40 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 17 มี.ค. 2566 ]5
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13