องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 14 มี.ค. 2566 ]49
42 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุงล้ำทางสาธาระ [ 14 มี.ค. 2566 ]40
43 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]5
44 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]53
45 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 21 ก.พ. 2566 ]3
46 กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2566 ]20
47 การเผยแพร่ประสาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ [ 16 ก.พ. 2566 ]35
48 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บุกระสัง สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2567 [ 14 ก.พ. 2566 ]4
49 ลานกีฬา/สนามกีฬากลางเอนกประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]16
50 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ประจำปี งบประมาณ 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]4
51 รายงานน้ำเสียในพื้นที่ [ 11 ม.ค. 2566 ]4
52 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านอื่นๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]36
53 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านศิลปกรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]32
54 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านเกษตรกรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]42
55 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการแพทย์แผนไทย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]32
56 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านหัตถกรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]32
57 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านอุตสาหกรรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]33
58 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]42
59 โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารปลอดภัย [ 28 ธ.ค. 2565 ]4
60 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต (NCD) [ 28 ธ.ค. 2565 ]4
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13