องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 176 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 16 มี.ค. 2558 ]226
162 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 28 ก.พ. 2558 ]450
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.พ. 2558 ]224
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 26 ก.พ. 2558 ]217
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 26 ก.พ. 2558 ]159
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 26 ก.พ. 2558 ]177
167 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ 2558 (ขสร.1) [ 19 ก.พ. 2558 ]183
168 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558 (ขสร.1) [ 31 ม.ค. 2558 ]176
169 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2558 [ 31 ม.ค. 2558 ]183
170 อบต.บุกระสังรับโอนย้ายข้าราชการ หัวหน้าส่วนการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖)นายช่างโยธา ๓-๔/๕ ช่างไฟฟ้า ๑-๓/๔ [ 20 ม.ค. 2558 ]194
171 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง (หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม) [ 20 ม.ค. 2558 ]221
172 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 31 ธ.ค. 2557 ]176
173 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (ขสร.1) [ 31 ธ.ค. 2557 ]212
174 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 (ขสร.1) [ 30 พ.ย. 2557 ]452
175 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 30 พ.ย. 2557 ]184
176 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 14 พ.ย. 2557 ]187
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9